Vận chuyển hàng hóa cước rẻ từ HCM đi huyện Thạch Thành, Thanh Hoá.


0913 750 087