Hầm metro đầu tiên ở Sài Gòn hoàn thành sớm hơn 1 tháng


0913 750 087